QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán

Quý khách hàng thực hiện việc thanh toán 100% bằng chuyển khoản trước khi chúng tôi giao hàng. Các hình thức thanh toán khác theo thỏa thuận của Hợp đồng.

2. Tài khoản thanh toán

– Chủ tài khoản:  CÔNG TY TNHH SX TM DV SS & VTT MACHINERY
– Mã số thuế:  0315417742